วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต ได้ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงเรียนธัญวิทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ทางโรงเรียนธัญวิทย์ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com